Gcgjutm9tsa1n1yfe11h meet thumb

Kỹ năng kinh doanh - Sử dụng Tiếng Anh trong cuộc họp

Cách thức nói chuyện, trình bày và lắng nghe trong cuộc họp bằng Tiếng Anh

Tham gia các cuộc họp bằng Tiếng Anh nhiều khi rất khó khăn, đặc biệt là khi Tiếng Anh không phải ngôn ngữ chính của bạn. Trong khoá học này, bạn sẽ được dạy cách sử dụng các từ ngữ và mẫu câu chuẩn mực, lịch sự trong phòng họp, để không chỉ nhận được sự tôn trọng của đồng nghiệp và đối tác, mà còn gây ấn tượng và làm chủ cuộc họp.

Học Tiếng Anh đơn giản:

  • Học cách sử dụng các cụm câu Tiếng Anh để đưa ra ý kiến, giải quyết tình huống, phát triển ý tưởng.
  • Tìm hiểu các công cụ có thể giúp bạn trở thành một thành viên hiệu quả trong bất kỳ cuộc họp nào bằng Tiếng Anh.
  • Được nghe các ví dụ thực tế và cách ứng dụng nội dung của khoá học này vào các tình huống đó.

Những học viên nên tham gia khoá học này:

  • Bạn có cảm thấy lo lắng khi tham dự cuộc học Tiếng Anh với các đối tác nước ngoài?
  • Bạn cảm thấy Tiếng Anh của mình khá, nhưng lại cảm giác không đủ ngôn từ để biểu lộ bản thân?
  • Bạn muốn học cách nói chuyện tự nhiên hơn khi bàn luận và tiếp chuyện đối tác.
  • Bạn có đồng nghiệp là người nước ngoài?


Giảng viên


ELT Online
ELT Online

ELT Online provides quality professional development opportunities to those in the field of English Language Teaching; as well as high-quality training to English Language Learners. Specialties include Business English, English for Academic Purposes, New Teacher Training, and Test Prep Courses.

The instructor, Joshua Durey has been in the field of ELT since 2003 as a teacher of English to speakers of other languages. During that time he has taught in four countries and has helped 1,000s of students improve their General and Business English. He earned his BA in Business Management from the University of Arkansas, and his MA in Teaching English as a Foreign or Second Language from the University of Birmingham, Birmingham, England.


Chương trình đào tạo


  Introduction to the Course
Có hiệu lực khi ngày
ngày sau khi bạn nhập học

Câu hỏi hay gặp


Khi nào khoá học bắt đầu và kết thúc?
Khoá học có thể bắt đầu ngay bây giờ và không bao giờ kết thúc! Đây là khoá học hoàn toàn dựa vào bản thân bạn - bạn là người quyết định thời gian và địa điểm của khoá học.
Tôi có thể tham dự vào khoá học trong bao lâu?
Câu trả lời "Suốt cuộc đời" có làm bạn mỉm cười không? Sau khi nhập học, bạn sẽ có khả năng tham dự khoá học này bất cứ khi nào bạn muốn, sử dụng điện thoại hay máy tính, tuỳ bạn chọn.
Khoá học này có yêu cầu gì?
- Học viên cần nắm vững các khái niêm cơ bản của Tiếng Anh để thực sự đạt hiệu quả cao trong khoá học. - Kinh nghiệm kinh doanh là một lợi thế, nhưng không phải bắt buộc.
Sau khoá học, tôi sẽ nhận được gì?
- Sử dụng các mẫu câu và cụm từ để mở đầu, phát triển và kết thúc một buổi họp. - Cách thức đương đầu với từ chối. - Cách thức giao tiếp với đối tác - Cách xử lý tình huống - Học thêm được nhiều từ liên quan đến kinh doanh.

Hãy bắt đầu ngay hôm nay!